Zorunlu Trafik Sigortası

Tüm araçların zorunlu sigorta poliçesine sahip olmasını gerektiren kanunun amaçları aşağıdaki gibidir:

  1. Bir araba kazası nedeniyle yaralanan veya ölen kişileri, yaralanma veya ölüm durumunda zamanında tıbbi müdahale ile korumak ve yardım etmek
  2. Hastanelere, araba kazası mağdurlarının tedavisinde tıbbi ücretlerin ödenmesinin teminatı olarak
  3. Bir araba kazası nedeniyle zarar görenlere devlet tarafından sağlanan refahtır.
  4. Mağdurlar ve aileleri için acıların giderilmesini sağlayan sigorta katılımını teşvik etmek ve desteklemek
Zorunlu Trafik Sigortası
Zorunlu Trafik Sigortası

Tam veya kapsamlı trafik sigortası, yalnızca üçüncü şahıs sigortasını değil, aynı zamanda kusurlu olmanıza veya diğer kişinin sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın kendi aracınızdaki hasarı da kapsar. Tam sigorta, üçüncü şahıs mülk hasar sigortasından daha pahalıdır.

Daha ucuz bir seçenek olarak, üçüncü şahıs mal hasarı arabanızın hasarını karşılamaz, ancak başka birinin aracına verilen hasarı ödeyecektir.

Merkez, can ve sağlık ile mal zararlarını tazmin ediyor.

Zorunlu sigorta poliçesi, maddi ve / veya elektronik biçimde düzenlenebilir. Zorunlu sigorta poliçesi, aşağıdaki verilerin dahil edildiği zorunlu sigortanın onaylayıcı bir belgesidir: Zorunlu sigorta tarafları, zorunlu sigorta başlangıç ​​ve bitiş zamanı, genel koşullar, sigorta limitleri, sigorta ücretleri.Zorunlu sigorta, zorunlu sigorta poliçesinde belirtilen süre için geçerlidir.Zorunlu Sigorta geçerliliğinin ötesinde, mağdurların her birinin sağlık, kabiliyetleri veya yaşam zararları için sigorta limiti miktarı 30.000 GEL’dir ve her sigorta davası için sigorta tazminatının toplam limiti 300.000 GEL’dir.Zorunlu sigorta poliçesinin yürürlük süresi içinde sigortalı olay başına zarar gören tarafın malına uğrayacağı hasar için sigorta limiti miktarı 25.000 GEL olacak ve sigortalı olay başına toplam sigorta limiti tutarı 50’yi geçmeyecektir. 000 GEL.Mal kaybı kapsamına giren hasarlar şunlardır:

  • yaralı tarafın sahip olduğu aracın hasar görmesi veya imha edilmesi;
  • yol yüzeyinin, bina dışı yapının, binanın ve / veya inşaatın hasar görmesi veya tahrip edilmesi;
  • yaralı tarafın özel bir eşyasının veya diğer eşyalarının zarar görmesi veya imha edilmesi.

Merkez, tüm gerekli belgeleri aldıktan sonra en geç 10 iş günü içinde tazminat talebine ilişkin anlaşmanın imzalanmasından sonra en geç 15 gün içinde mağdur tazminatını ödemekle yükümlüdür. Belirtilen sürenin ihlali durumunda Merkez, mağdura geciken her gün için ödenen miktarın% 0,1’ini ödeyecektir.

Tıkla Hemen Ara